Miten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan korkeakouluissa?

Voit hakea aiemmin hankitun osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista kirjallisella lomakkeella, joka vaihtelee korkeakouluittain.

Liitä hakemukseesi korkeakoulun vaatimat näytöt aiemmasta osaamisestasi.  Jos kyseessä ovat aikaisemmat toisessa oppilaitoksessa suoritut opinnot, tarvitset liitteeksi todistuksen niiden suorittamisesta (esim. opintosuoritusote) ja kuvauksen niiden sisällöstä (esim. opetussuunnitelma).

Jos haet muualla kuin oppilaitoksessa hankkimasi osaamisen tunnistamista, sinun tulee näyttää osaamisesi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Erilaisia näyttötapoja ovat mm. kirjalliset ja suulliset kuulustelut, portfoliot sekä työnäytteet. Osaamisen tunnistamisen menetelmistä voit lukea lisää osiossa Työkalut.

Korkeakoulujen tunnistamis- ja tunnustamiskäytännöt liittyvät läheisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin laatimiseen.  HOPS-työskentely yhdistää aiemmin hankkimasi osaamisen, korkeakoulun opetussuunnitelman ja opiskelusi osaamistavoitteet.  HOPS-ohjauksen avulla selvitetään, onko sinulla tutkintoosi sopivaa aiempaa osaamista ja millä tavoin sinun tulisi sitä osoittaa.  Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hakeminen on kuitenkin viime kädessä opiskelijan itsensä vastuulla.

Osaamisen tunnistamista suositellaan haettavaksi opintojen alkuvaiheessa, mutta se on mahdollista myös opintojen edetessä.  Yleensä hyväksilukemista tulisi hakea ennen korvattavien opintojen alkamista.


Lue lisää:

Millaista osaamista voidaan tunnistaa korkeakouluissa?

Miten osaaminen arvioidaan ja hyväksytään korkeakouluissa?

Yliopistojen AHOT-infoja

Ammattikorkeakoulujen AHOT-infoja