Millaista osaamista voidaan tunnistaa korkeakouluissa?

Jos opiskelet korkeakoulussa, sinulla on oikeus saada osaamisesi tunnistettua ja tunnustettua silloin, kun sinulla jo on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset valmiudet.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT mahdollistaa, että ennen opintoja tai opintojen aikana eri tilanteissa hankkimasi osaaminen hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. Aiemmin hankittu osaamisesi voi koostua sekä muodollisessa koulutuksessa hankitusta osaamisesta, esimerkiksi aiemmista yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnoista, että muulla tavoin, esimerkiksi työelämässä tai opiskelijajärjestötoiminnassa, hankitusta osaamisesta.

Aiempia toisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja voidaan hyväksilukea joko korvaamaan tutkintoon kuuluvia samansisältöisiä opintoja tai niitä voidaan sellaisenaan sisällyttää osaksi tutkintoja.

Koska osaamisen on oltava tutkinnolle ja opintojaksoille asetettujen tavoitteiden mukaista, hyväksilukemisen sisällölliset asiat vaihtelevat eri korkeakouluissa, tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa.  Usein myös säädetään, että aiempien opintojen suorittamisesta ei ole saanut kulua yli kymmentä vuotta.


Lue lisää:

Miten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan korkeakouluissa?

Miten osaaminen arvioidaan ja hyväksytään korkeakouluissa?

Yliopistojen AHOT-infoja

Ammattikorkeakoulujen AHOT-infoja