Miten osaaminen arvioidaan ja hyväksytään korkeakouluissa?

Kun olet toimittanut AHOT-hakemuksesi tarvittavine liitteineen oppilaitokselle, hakemuksesi arvioidaan ja joko hyväksytään tai hylätään.

Kussakin korkeakoulussa on omat ohjeensa AHOT-hakemuksen arviointia ja päätöksentekoa varten. Korkeakoulut pyrkivät tekemään prosessista hakijalle oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen.  AHOT-prosessin tulee täyttää korkeakoulujen laadunvarmistuksen kriteerit ja toteuttaa tutkintojen osaamistavoitteet.

Ammattikorkeakouluissa arvioinnin ja päätöksen tekee useimmiten opinto-ohjaaja tai kyseessä olevan oppiaineen opettaja. Joissakin oppilaitoksissa opettaja tekee arvioinnin ja lopullisen päätöksen antaa koulutusohjelmasta vastaava henkilö.

Yliopistoissa AHOT-hakemuksen arvioinnista ja päätöksestä vastaa useimmissa tapauksissa haettavan opintojakson tai -kokonaisuuden opettaja. Päätöksen voi tehdä tarvittaessa myös tiedekunnan johtaja.

Päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti tietyn määräajan kuluessa (usein yksi kuukausi).

Hyväksytty päätös kirjataan korkeakoulun opintorekisteriin. Kielteinen päätös sisältää perustelut hylkäämiselle.

Hakija voi valittaa päätöksestä kussakin korkeakoulussa erikseen määrätyllä tavalla.


Lue lisää:

Millaista osaamista voidaan tunnistaa korkeakouluissa?

Miten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan korkeakouluissa?

Yliopistojen AHOT-infoja

Ammattikorkeakoulujen AHOT-infoja