KÄYTÄNNÖN TYÖKALUJA AHOTOINTIIN -seminaarit syksyllä 2012

Seminaariohjelma

Seminaariesityksiä

Tilaisuudessa esiteltiin AHOT korkeakouluissa -hankkeessa tuotettuja suosituksia ja näkemyksiä AHOT-prosessin eri vaiheista sekä esimerkkejä käytännön AHOT-työkaluista. Lisäksi kuultiin paikallisten korkeakoulujen AHOT-vastuuhenkilöiden ja opiskelijoiden näkemyksiä AHOT-prosessien käytännön toteutuksista.

Tavoitteena oli käydä vuoropuhelua korkeakoulujen olemassa olevien AHOT-käytäntöjen ja hankkeen tuottamien suositusten välillä ja keskustella siitä, mikä käytännön AHOT-työssä vaatii vielä kehittämistä ja tarvitseeko hankkeen tuottamia yhteisiä suosituksia muokata.

Kiitos kaikille osallistujille!

  

 

 

 

 

 

Tags: