Uusi julkaisu: AHOT korkeakouluissa - Kielet ja viestintä

 

AHOT korkeakouluissa – korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke on julkaissut raportin AHOT korkeakouluissa - Kielet ja viestintä. Teoksen ovat toimittaneet Sisko Mällinen ja Eeva Piirainen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Raportin osassa I ”Ammatillisten viestintätaitojen kehittyminen” lukija saa ensin tutustua artikkelien kautta osaan siitä taustatiedosta, jota tarvittiin kielten ja viestinnän osaamiskuvausten laadintaan. Samalla artikkelit antavat varsin monipuolisen kuvan ammatillisesta viestinnästä ja sen asettamista haasteista kielten ja viestinnän opetukselle. Osa II keskittyy AHOT-menetelmään ja sisältää varsinaisen hankeraporttiosuuden. Osaamiskuvaukset ovat liitteinä.