Osaaminen ratkaisee -seminaari 30.1.2014

AHOT korkeakouluissa -hankkeen loppuseminaari Osaaminen ratkaisee  järjestettiin Helsingissä torstaina 30.1.2014.

Seminaarin tavoitteena oli esitellä osaamisen tunnistamisen nykytilaa ja erityispiirteitä korkeakoulujen ja työnantajien näkökulmista. Seminaarissa kuultiin myös katsauksia osaamisen tunnistamisen uusiin haasteisiin, kuten massiivisiin avoimiin verkkokursseihin (MOOC) ja nopeasti muuttuvien osaamistarpeiden asettamiin vaatimuksiin.

Voit tutustua seminaarin ohjelmaan ja esityksiin täällä.