Korkeakoulukohtaiset AHOT-järjestelmän arvioinnit

AHOT korkeakouluissa -hanke toteuttaa syksyn ja talven 2013–2014 aikana maksuttomia korkeakoulukohtaisia arviointeja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen prosessien käytännön toteutuksesta.

Tavoitteena on arvioida korkeakoulun AHOT-toimintajärjestelmän kokonaisuutta, sen yleisiä tavoitteita ja valintoja ja ennen kaikkea käytännön toteutusta sekä opetus- ja hallintohenkilökunnan että opiskelijan näkökulmista. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa keskeiset kehittämisen kohteet. Ulkoinen palaute edistää järjestelmän kehittämistä kokonaisuutena.

Tags: 

Työssä hankitun osaamisen tunnistamisen työpajat keväällä 2013

Työpajassa esitellään erilaisia käytössä olevia työssä hankitun osaamisen tunnistamisen menetelmiä ja ratkaistaan työpajaan tuotavia esimerkkitapauksia soveltuvien AHOT-työkalujen avulla.

Voit tuoda oman ajankohtaisen tai hankalalta tuntuvan tapauksesi työpajaan yhdessä ratkottavaksi! Saat vertaistukea, uusia ideoita ja apua kollegoilta.

Tags: 

Terveysalan AHOT-seminaari 23.4.2013

AHOT-hankkeen terveysalan työryhmä järjestää tiistaina 23.4.2013 seminaarin hoitotyön kliinisen perusosaamisen näyttökokeista osana AHOT-prosessia.
Seminaarin alustava ohjelma:

AHOT JA HOITOTYÖN KLIINISEN PERUSOSAAMISEN NÄYTTÖKOKEET- seminaari

Aika:                   Tiistai 23.4.2013 klo 10.00–15.30

Paikka:               Metropolia-ammattikorkeakoulu, D-auditorio, Tukholmankatu 10, Helsinki

Ohjelma:

Tags: 

KÄYTÄNNÖN TYÖKALUJA AHOTOINTIIN -seminaarit syksyllä 2012

Seminaariohjelma

Seminaariesityksiä

Tilaisuudessa esiteltiin AHOT korkeakouluissa -hankkeessa tuotettuja suosituksia ja näkemyksiä AHOT-prosessin eri vaiheista sekä esimerkkejä käytännön AHOT-työkaluista. Lisäksi kuultiin paikallisten korkeakoulujen AHOT-vastuuhenkilöiden ja opiskelijoiden näkemyksiä AHOT-prosessien käytännön toteutuksista.

Tavoitteena oli käydä vuoropuhelua korkeakoulujen olemassa olevien AHOT-käytäntöjen ja hankkeen tuottamien suositusten välillä ja keskustella siitä, mikä käytännön AHOT-työssä vaatii vielä kehittämistä ja tarvitseeko hankkeen tuottamia yhteisiä suosituksia muokata.

Kiitos kaikille osallistujille!

  

Tags: 

Sivut

Subscribe to AHOT-portaali RSS